Woz

De wetgeving rondom het bepalen van de WOZ-waarde is erg complex. Deels door de vele juridische uitzonderingen, maar vooral ook door taxatietechnische aspecten. Wanneer u wilt weten of uw vastgoed door uw gemeente op een juiste en marktconforme wijze is gewaardeerd, dan zijn wij u graag van dienst.
Boomgaardt register taxateurs controleert de door de gemeente bepaalde waarde, rekening houdend met de wettelijke uitgangspunten en de recente marktontwikkelingen per type vastgoed. Wij zijn gespecialiseerd in taxaties en kunnen uw WOZ-waarde beoordelen. Daarvoor maken wij gebruik van de meest actuele transactiegegevens en de lokale markt- en objectkennis.
U kan contact met ons opnemen om te overleggen wat voor fincanciele voordelen u kunt behalen, indien u de WOZ-waarde eens kritisch bekijkt. Wij nemen graag de tijd om u hierover zorgvuldig te informeren.