Financiering

Het kan voor u als ondernemer aantrekkelijk zijn om een bedrijfspand te kopen in plaats van te huren. Als een bedrijfspand gekocht wordt, kan er immers vermogen opgebouwd worden in het pand. Ook kunt u onder voorwaarden afschrijvingen doen waardoor u een fiscaal voordeel realiseert als gevolg van het kopen van een bedrijfspand.
Financieren
Voor de meeste ondernemers is het niet haalbaar of niet aantrekkelijk om de aankoopsom van een bedrijfspand uit liquide middelen te voldoen. Veel ondernemers zullen er dan ook voor kiezen om het bedrijfspand te financieren. Bij het financieren van een bedrijfspand zal de kredietverstrekker een recht van hypotheek willen laten vestigen. Middels het recht van hypotheek heeft de verstrekker de mogelijkheid om het pand bij executie te verkopen. Executie is het geval wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.
Taxeren
Voor de bank is het essentieel dat de waarde van het object goed in beeld wordt gebracht. Op het onderpand wordt het hypotheekrecht gevestigd en is de basis voor de financiering.  Aan taxatierapporten worden hoge eisen gesteld door de banken. Wij kunnen veelal aan de gestelde eisen voldoen. Onze rapporten worden door de meeste banken geaccepteerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen wij contact met uw bank op om een taxatie af te stemmen en het alsnog aan de wensen van de bank te laten voldoen.