Erfbelasting

Krijgt u een erfenis of schenking? Dan moet u misschien erf- of schenkbelasting betalen. Om te berekenen hoeveel erf- of schenkbelasting u moet betalen, moet eerst de waarde van de erfenis of schenking vastgesteld worden. Bij woningen gaat de belastingdienst uit van de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden of schenken. Bij overige onroerende zaken en roerende zaken gaat de belastingdienst uit van de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden of schenken.
Bij 'overige onroerende zaken' gaat het onder andere om:
bedrijfspanden
kantoren
winkels
Om de waarde in het economisch verkeer vast te stellen kunnen wij uw belangen behartigen. Wij gaan dan samen met de belastingdienst een marktconforme waarde vaststellen. Vanwege onze contacten met de belastingdienst kunnen wij het gehele traject snel afhandelen en weet u spoedig met welke waarde u een boedel kan afwikkelen. Door de waarde in samenwerking met de belatingdienst vast te stellen heeft u achteraf niet het probleem dat u met verkeerde waarden heeft gerekend, of dat de boedelafhandeling erg lang duurt.