Bedrijfsoverdracht

Uw bedrijfsonroerend goed heeft een belangrijke rol in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. Voor de korte en langere termijn. Taxaties geven een helder inzicht in het functioneren van uw bedrijf. Zo heeft uw accountant actuele informatie nodig voor de belastingaangifte. Hij kan u vervolgens op basis een taxatie adviseren of en in hoeverre de verwerving van onroerend goed fiscaal interessant is,  privé of zakelijk.
Stel u wilt uw bedrijfpand overdragen van zakelijk naar prive. Dit wilt u afhankelijk van de boekwaarde voor een zo laag mogelijk bedrag, want over de boekwinst moet u afrekenen met de belastingdienst.
Om de waarde in het economisch verkeer vast te stellen kunnen wij uw belangen behartigen. Wij gaan dan samen met de belastingdienst een marktconforme waarde vaststellen. Vanwege onze contacten met de belastingdienst kunnen wij het gehele traject snel afhandelen en weet u spoedig met welke waarde u de overdracht kan afwikkelen. Door de waarde in samenwerking met de belastingdienst vast te stellen heeft u achteraf niet het probleem dat u met verkeerde waarden heeft gerekend, of dat de afhandeling erg lang duurt.