Taxatie

Het vaststellen van de waarde

Boomgaardt registertaxateurs is een expert als het gaat om waarderen van commercieel onroerend goed. We zijn zorgvuldig opgeleid en zijn ingeschreven bij het NRVT. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) biedt de opdrachtgever de garantie dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur.

Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT.

 

Kennis en ervaring

Door onze kennis en ervaring hebben wij een zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Denkt u bijvoorbeeld aan eigenaren, gebruikers van bedrijfspanden en beleggers in onroerend goed, maar ook aan accountants, banken, corporaties en overheden. We taxeren diverse vormen van commercieel onroerend goed. Van kantoren, winkelcentra en woningcomplexen tot en met grond en grote industriële complexen. We hebben kennis van alle markten.