Beleggingen

De beleggingsmarkt in Nederland wordt gekenmerkt door een gebrek aan transparantie. Goed beleggingsaanbod is moeilijk te vinden omdat er niet of nauwelijks publiciteit aan wordt gegeven.  De beleggingspanden worden doorgaans niet openbaar aangeboden, maar exclusief via de relatienetwerken.

 

Bij Boomgaardt bedrijfsmakelaars beschikken we over een uitgebreid netwerk in de drie Noordelijke Provincies. Daarnaast beschikken wij over de expertise en ruime marktkennis die vereist is op de beleggingsmarkt. Wij adviseren de belegger bij de aankoop of verkoop van een  object. In nauwe samenwerking met de belegger doorlopen we een adviestraject waardij onder andere de volgende zaken worden behandeld:

  • Verzamelen van alle relevante informatie betreft het object.
  • Het vaststellen van de beleggingswaarde van het object of de portefeuille.
  • Het opstellen van een aan- of verkoopstrategie.
  • Begeleiden van alle benodigde handelingen die leiden tot een koopovereenkomst.